OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cả hai cuộc chiến tranh thế giới đều giải quyết mâu thuẫn về vấn đề gì? 

  • A. 
   Khoa học kỹ thuật.       
  • B. 
   Thị trường, thuộc địa. 
  • C. 
   Nhân công.  
  • D. 
    Vốn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX do mâu thuẫn giữa các nước đế quốc “già” (Anh, Pháp) và đế quốc “trẻ” (Đức, Mĩ) về vấn đề thuộc địa => Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra để giải quyết mâu thuẫn này. Sau đó trật tự Vécxai – Oasinhtơn thiết lập nhưng cǜng không giải quyết triệt để được vấn đề thuộc địa. Màu tục tồn tại và Chiến tranh thế giới thứ hai diễn ra.

  => Nguyên nhân sâu xa dẫn đến 2 cuộc chiến tranh xuất phát từ mâu thuẫn về thuộc địa, thị trường.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278034

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON