ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta (2/1945) quyết định lực lượng chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là quân đội

  • A. 
   Mĩ, Liên Xô.    
  • B. 
   Mĩ. 
  • C. 
   Anh, Pháp, Mĩ.                  
  • D. 
   Liên Xô. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quân đội Mĩ chiếm đóng Nhật Bản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278046

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF