OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điều gì chứng tỏ từ tháng 9/1930 trở đi phong trào cách mạng 1930 - 1931 phát triển đỉnh cao? 

  • A. 
   Giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân. 
  • B. 
   Thực hiện liên minh công - nông bền vững. 
  • C. 
   Phong trào phát triển khắp cả nước. 
  • D. 
   Sử dụng hình thức vǜ trang khởi nghĩa và thành lập Xô viết. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sang tháng 9/1930, phong trào đấu tranh dâng cao ở Nghệ An và Hà Tƿnh. Những cuộc biểu tình của nhân dân có vǜ trang tự vệ làm cho hệ thống chính quyền dân phong kiến bị tê liệt ở nhiều nơi. Nhiều cấp ủy đảng ở thôn, xã lãnh đạo nhân dân đứng lên quản lý đời sống kinh tế, vĕn hóa, chính trị,... làm Chu chính quyền là Xô viết.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278071

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON