ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không nằm trong phương hướng chiến lược đông xuân 1953-1954 của Bộ chính trị Ban Chấp hành trung ương Đảng? 

  • A. 
   Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu. 
  • B. 
   Nhanh chóng đánh bại quân Pháp kết thúc chiến tranh. 
  • C. 
   Do địch phải phân tán lực lượng và tạo điều kiện tiêu diệt thêm sinh lực địch. 
  • D. 
   Buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SGK trang 147 - Phương hướng chiến lược đông xuân 1953 - 1954: Tập trung lực lượng tiến công vào những hướng chiến lược...

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278075

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON