ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  NĂM 1919, diễn ra cuộc đấu tranh tẩy chay hàng ngoại, dùng hàng nội là hoạt động của giai tầng nào?

  • A. 
   Tư sản mại bản. 
  • B. 
   Tư sản dân tộc. 
  • C. 
   Tiểu tư sản.  
  • D. 
   Công nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  NĂM 1919, tư sản Việt Nam đã tổ chức cuộc tẩy chay tư sản Hoa Kiều, vận động người Việt mua hàng Việt, “chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278062

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON