ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta chấp nhận các điều kiện để đáp ứng yêu cầu của Liên Xô khi tham gia chống Nhật ở châu Á, ngoại trừ

  • A. 
   khôi phục quyền lợi của nước Nga bị mất sau cuộc Chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905). 
  • B. 
   Liên Xô chiếm 4 đảo thuộc quần đảo Curin. 
  • C. 
   trả lại Liên Xô miền Nam đảo Zakhalin.
  • D. 
   giữ nguyên hiện trạng của Mông Cổ và Trung Quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Liên Xô tham gia chống Nhật ở châu Á với điều kiện:

  -Khôi phục lợi củanướcbị sau cuộcChiến -Nhật (1904 -

  - Xô 4 đảo thuộc Curin.

  -lạiXô miền Nam đảo

  -Giữ hiện trạngMôngCổ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278048

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON