OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc thống nhất đất nền sau Đại thắng mùa xuân NĂM 1975? 

  • A. 
   Là cơ sở để hoàn thành thống nhất trên các lƿnh vực tư tưởng, kinh tế, vĕn hóa – xã hội. 
  • B. 
   Là cơ sở để hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước 
  • C. 
   Tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước 
  • D. 
   Tạo ra những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước tạo điều kiện để thống nhất: chính trị, kinh tế, tư tưởng, vĕn hóa, xã hội nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278086

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON