ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện trực tiếp nào đưa đến quyết định của Đảng và Chính phủ tiến hành toàn quốc kháng chiến chống Pháp?

  • A. 
   Hội nghị Đà Lạt không thành công (18/5/1946). 
  • B. 
   Hội nghị Phôngtennoblô. 
  • C. 
   Pháp chiếm Hải Phòng (11/1946). 
  • D. 
   Tối hậu thư của Pháp ngày 18/12/1946 đòi ta trao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  SGK trang 130 - Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước với ta thì thực dân Pháp vẫn ngang nhiên phá hoại, khiêu khích, giết hại nhiều đồng bào của ta. Đặc biệt, ngày 18/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ của ta phải giải tán các lực lượng tự vệ chiến đấu,.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278078

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF