OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Liên Xô khôi phục kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai trong điều kiện là: 

  • A. 
   Thu được nhiều chiến phí do Đức và Nhật đầu hàng. 
  • B. 
   Chiếm được nhiều thuộc địa. 
  • C. 
   Bị tổn thất nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ hai. 
  • D. 
   Bán được nhiều vǜ khí trong chiến tranh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Liên Xô là nước chịu nhiều tổn thất nặng nề trong Chiến tranh thế giới thứ hai nên bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế đất nước ngay khi chiến tranh kết thúc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278052

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF