OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động của tư sản Việt Nam đầu thế kỷ XX mang đặc điểm

  • A. 
   đấu tranh giải phóng dân tộc.        
  • B. 
   đấu tranh giải phóng giai cấp. 
  • C. 
   đấu tranh vì mục tiêu kinh tế.  
  • D. 
   đấu tranh vì mục tiêu chính trị. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hoạt động của tư sản Việt Nam đầu thế kỉ XX chủ yếu là đấu tranh đòi mục tiêu kinh tế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278063

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF