ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử nào ở thế kỉ X đánh dấu sự chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc đưa nước ta bước vào thời kì độc lập lâu dài?

  • A. 
   Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ NĂM 905. 
  • B. 
   Khúc Hạo cải cách hành chính, xây dựng quyền tự chủ NĂM 907. 
  • C. 
   Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền NĂM 938.
  • D. 
   Ngô Quyền xưng vương lập ra nhà Ngô NĂM 939. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 10, trang 86 – Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền NĂM 938 đã mở ra một thời đại mới – thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278028

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF