ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn cơ bản nhất của xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

  • A. 
   mâu thuẫn giữa địa chủ và nông dân. 
  • B. 
   mâu thuẫn giữa tự sản và công nhân.
  • C. 
   mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc với đế quốc Pháp. 
  • D. 
   mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc với đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Với chính sách cai trị và vơ vét bóc lột của thực dân Pháp đã làm cho mâu thuẫn toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và chính quyền phong kiến tay sai ngày càng trở nên gay gắt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278060

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON