OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với chiến thắng Biên giới, quân ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường nào? 

  • A. 
   Chiến trường Bắc Bộ. 
  • B. 
   Chiến trường rừng núi 
  • C. 
   Chiến trường Bình - Trị - Thiên. 
  • D. 
   Chiến trường Bắc Đông Dương. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SGK trang 138 - Với chiến thắng Biên giới thu đông NĂM 1950 quân đội ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278076

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON