ON
ON
YOMEDIA
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ NĂM 1954 là 

  • A. 
   Mĩ thay chân Pháp, thành lập chính quyền tay sai ở miền Nam. 
  • B. 
   miền Nam trở thành thuộc địa kiểu mới, cĕn cứ quân sự của Mĩ. 
  • C. 
   miền Bắc được giải phóng, đi lên CNXH. 
  • D. 
   đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị - xã hội khác nhau. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hiệp định Giơnevơ được kí kết đã chia nước ta thành 2 miền với 2 chế độ chính trị xã hội khác nhau, miền Bắc đã được giải phóng những miền Nam vẫn nằm dưới ách thống trị của Mĩ - Diệm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278082

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF