OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vai trò quốc tế to lớn nhất của Liên Xô từ NĂM 1945 đến NĂM 1950 là

  • A. 
   đại diện cho lực lượng tiến bộ trên thế giới chống lại Chiến tranh lạnh do Mĩ phát động 
  • B. 
   giúp cho các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và tiến lên 
  • C. 
   giúp đỡ các nước Á, Phi, Mĩ Latinh đấu tranh giải phóng dân tộc. 
  • D. 
   cùng với quân Đồng minh đánh bại chủ nghĩa phát xít. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi tiến vào khu vực Đông Âu để tiêu diệt phát xít Đức thì Hồng quân Liên Xô đã giúp đỡ các nước Đông Âu giành độc lập dân tộc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và giúp họ đi theo con đường phát triển XHCN.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278049

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF