OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) được Mĩ thực hiện ở miền Nam Việt Nam trong bối cảnh nào? 

  • A. 
   Hình thức thống trị bằng tay sai độc tài Ngô Đình Diệm đã bị thất bại. 
  • B. 
   Phong trào Đồng khởi đã phá vỡ hệ thống chính quyền địch ở miền Nam. 
  • C. 
   Chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm khủng bố cách mạng. 
  • D. 
   Hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm được củng cố. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SGK trang 168 – Từ cuối NĂM 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm bị thất bại, đế quốc Mĩ buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược Chiến tranh đặc biệt.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278079

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF