OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thiệt hại nghiêm trọng nhất của Việt Nam khi kí Hiệp ước Nhâm Tuất NĂM 1862 với Pháp là 

  • A. 
   nhượng hẳn cho Pháp ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn. 
  • B. 
   bồi thường 20 triệu quan tiền cho Pháp. 
  • C. 
   triều đình phải mở 3 cửa biên: Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên cho thương nhân Pháp vào buôn bán. 
  • D. 
   mất thành Vĩnh Long nếu triều đình không chấm dứt các hoạt động chống Pháp ở ba tinh miền Đông Nam Kì 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 triều Nguyễn đã nhượng hẳn 3 tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn cho Pháp. Không một sự mất mát nào của đất nước lại đau đớn như mất đất, mất chủ quyền dân tộc. Có thể nói đây là thiệt hại nghiêm trọng nhất của Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278042

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON