ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là nguyên nhân thúc đẩy xu hướng “hướng về châu Á” ở Nhật Bản từ nửa sau những NĂM 70 của thế kỉ XX? 

  • A. 
   Để hạn chế sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản ở châu Á. 
  • B. 
   Để khôi phục lại các thị trường truyền thống. 
  • C. 
   Để tranh thủ khoảng trống quyền lực mà Mĩ tạo ra ở khu vực. 
  • D. 
   Để thoát dần sự lệ thuộc của Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ nửa sau những NĂM 70 thế kỉ XX, Nhật Bản triển khai xu hướng “hướng về châu Á” trên cơ sở một nền kinh tế phát triển nhằm tạo ra một đường lối ngoại giao độc lập, tranh thủ khoảng trống về quyền lực mà Mĩ tạo ra ở khu vực để củng có ảnh hưởng của mình và khôi phục lại các thị trường truyền thông. Hạn chế sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản ở châu Á không phải là nguyên nhân thúc đẩy xu hướng “hướng về châu Á”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278054

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON