ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sY H,... , phong trào cách mạng 1930 - 1931?

  • A. 
   Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực 
  • B. 
   Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. 
  • C. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công, nông đấu tranh chống đế quốc và phong kiến. 
  • D. 
   Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 - 1931 là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công, nông đầu tranh chống đế quốc và phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278066

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF