ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Phước Long đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ là gì?

  • A. 
   Làm lung lay ý chí chiến đấu của quân đội Sài Gòn.
  • B. 
   Chứng tỏ sự lớn mạnh và khả năng thắng lợi của quân ta, giúp Bộ Chính trị hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam. 
  • C. 
   Giáng đòn mạnh vào chính quyền và quân đội Sài Gòn. 
  • D. 
   Tạo tiền đề thuận lợi để hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kì gian khổ, chiến thắng Đường 14 - Phước Long có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lần đầu tiên ở miền Nam một tỉnh được hoàn toàn giải phóng. Đây là một đòn trinh sát chiến lược, tạo tiền đề cho Bộ Chính trị trung ương Đảng hạ quyết tâm chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280932

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF