ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Âm mưu thâm độc của Mỹ trong việc “dùng Người Việt đánh người Việt”, “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằm

  • A. 
   tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Sài Gòn.
  • B. 
   giảm xương máu của quân quân Mĩ trên chiến trường. 
  • C. 
   tận dụng xương máu của người Việt Nam. 
  • D. 
   rút dần quân Mĩ và quân đồng minh. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Âm mưu thâm độc của Mỹ trong việc “dùng người Việt đánh người Việt”, “dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” nhằm tận dụng xương máu của người Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280933

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON