OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xác định mốc thời gian tan rã của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu?

  • A. 
   Từ cuối những NĂM 60 của thế kỷ XX.
  • B. 
   Từ cuối những NĂM 70 của thế kỷ XX. 
  • C. 
   Từ đầu những NĂM 80 của thế kỷ XX. 
  • D. 
   Từ cuối những NĂM 80 và đầu những NĂM 90 của thế kỷ XX.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bắt đầu từ những cải tổ sai lầm của Goocbachop những NĂM nửa cuối 80 thế kỉ XX, Hậu quả là NĂM 1991 mô hình XHCN ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280909

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON