ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thay đổi lớn nhất trong cải cách hành chính dưới thời Minh Mạng là

  • A. 
   chia cả nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và Trực doanh.
  • B. 
   chia cả nước thành 31 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. 
  • C. 
   chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. 
  • D. 
   chia cả nước thành 3 vùng: Bắc thành, Gia Định thành và phủ Thừa Thiên. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 10 trang 126 – NĂM 1831-1832, vua Minh Mạng chia cả nước làm 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280897

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON