OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc thực dân Anh đưa ra phương án Macbátơn đã chứng tỏ

  • A. 
   thực dân Anh đã chấm dứt việc cai trị và bóc lột Ấn Độ.
  • B. 
   thực dân Anh đã nhượng bộ trong quá trình cai trị ở Ấn Độ. 
  • C. 
   cuộc đấu tranh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ đã giành thắng lợi hoàn toàn. 
  • D. 
   thực dân Anh muốn thay đổi phương án cai trị để xoa dịu mâu thuẫn dân tộc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ phát triển mạnh mẽ. Trước sức ép của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị theo phương án Maobattơn chia đất nước làm hai trên cơ sở tôn giáo.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280910

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF