ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt lớn nhất của chiến dịch Hồ Chí Minh NĂM 1975 so với chiến dịch Điện Biên Phủ NĂM 1954 là

  • A. 
   giải phóng vùng đất đai rộng lớn.
  • B. 
   buộc địch phải đầu hàng không điều kiện. 
  • C. 
   sử dụng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh. 
  • D. 
   có ảnh hưởng quốc tế to lớn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện Biên Phủ sử dụng chiến thuật “đánh chắc tiến chắc”.

  Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Trung ương Đảng nhận định “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa” => chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280931

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF