OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào dưới đây là đúng về hạn chế trong các nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?

  • A. 
   ĐỀ cao sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc).
  • B. 
   Coi trọng việc không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào. 
  • C. 
   ĐỀ cao việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước. 
  • D. 
   Coi trọng việc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mọi quyết định của Liên hợp quốc đều phải cần có sự nhất trí của 5 nước lớn thường trực của Hội đồng Bảo an nếu không sẽ không được thông qua. Bởi vậy, đôi khi vấn đề cá nhân của một hay nhiều nước nào đó trong 5 nước lớn sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định chung.

  => Mang tính hạn chế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280907

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF