OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xiêm là nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị các nước đế quốc biến thành thuộc địa vì

  • A. 
   thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.
  • B. 
   thực hiện chính sách dựa vào các nước lớn. 
  • C. 
   tiến hành cải cách phát triển đất nước, thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo. 
  • D. 
   chấp nhận kí kết các hiệp ước bất bình đẳng với các đế quốc Anh, Pháp. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhờ chính sách ngoại giao mềm dẻo, Xiêm lợi dụng vị trí bước đệm giữa 2 thế lực Anh - Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ gìn chủ quyền đất nước. Đồng thời tiến hành cải cách tăng cường tiềm lực quốc gia. Nhờ vậy mà Xiêm vẫn giữ được độc lập chủ quyền mặc dù lệ thuộc về kinh tế, chính trị vào Anh, Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280899

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON