OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của

  • A. 
   Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
  • B. 
   Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
  • C. 
   Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 
  • D. 
   An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với cương vị là phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) bàn về việc hợp nhất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280917

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON