OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Theo nội dung Hiệp ước Nhâm Tuất 1862 thành Vƿnh Long sẽ được trả lại cho triều đình Huế khi

  • A. 
   Pháp hoàn thành quá trình xâm lược toàn bộ Việt Nam.
  • B. 
   Pháp hoàn thành quá trình mở rộng xâm chiếm Bắc Kì. 
  • C. 
   triều đình Huế chấm dứt được các hoạt động chống Pháp ở Đông Nam Kì 
  • D. 
   Pháp đàn áp xong phong trào đấu tranh của nhân dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  SGK 11, trang 111 – thành Vƿnh Long sẽ được trả lại cho triều đình Huế khi nào triều đình chấm dứt được các hoạt động chống Pháp ở ba tỉnh miền Đông.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280905

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON