ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao trong giai đoạn thứ hai của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ?

  • A. 
   Cách mạng công nghệ trở thành cốt lõi của cách mạng khoa học - kỹ thuật.
  • B. 
   Các quốc gia đầu tư cho việc nghiên cứu công nghệ. 
  • C. 
   Việc đầu tư cho nghiên cứu trên lƿnh vực công nghệ tiếp tục được triển khai. 
  • D. 
   Là giai đoạn công nghệ bắt đầu ứng dụng trong sản xuất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở giai đoạn cách mạng khoa học – kỹ thuật lần hai chủ yếu diễn ra trên lƿnh vực công nghệ với sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử mới, vật liệu mới, năng lượng 201A mới, phát triển tin học,...

  => Cách mạng công nghệ đã trở thành cốt lõi của các mạng khoa học – kỹ thuật nên giai đoạn thứ hai được gọi là cách mạng khoa học - công nghệ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280913

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF