OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhà Nguyễn đặt quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây như thế nào?

  • A. 
   Đặt quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây.
  • B. 
   Thi hành chính sách tương đối mở đối với các nước phương Tây. 
  • C. 
   Thực hiện mở cửa để quan hệ với phương Tây. 
  • D. 
   Chủ trương đóng cửa, không chấp nhận quan hệ với họ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  SGK 10 trang 127 – Trước sự nhòm ngó của các nước phương Tây, nhà Nguyễn chủ trương “đóng cửa” không chấp nhận việc đặt quan hệ với họ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280896

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON