ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng có ý nghĩa gì?

  • A. 
   Bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.
  • B. 
   Chặn đứng kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp. 
  • C. 
   Làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp. 
  • D. 
   Buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  SGK 11, trang 109 – Cuộc kháng chiến của quân dân ta ở Đà Nẵng bước đầu làm thất bại âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280904

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF