OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày nay, Việt Nam cân và qu"8" để nguyên tắc nào của Liên hợp quốc?

  • A. 
   Tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế.
  • B. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. 
  • C. 
   Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 
  • D. 
   Chung sống hòa bình và sự nhất trí của 5 nước lớn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu như trước NĂM 1945 mọi vấn đề tranh chấp được giải quyết bằng chiến tranh thì giờ đây con người hướng tới giải quyết tranh chấp bằng hòa bình, đây cǜng là một trong những nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

  Cho đến NĂM 2017, vấn đề Biển Đông vẫn được Việt Nam, Trung Quốc và các nước liên quan giải quyết bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280906

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF