OFF
OFF
ADMICRO
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện lịch sử thế giới nào đã tác động mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? 

  • A. 
   Phong trào công nhân quốc tế phát triển mạnh.
  • B. 
   Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga. 
  • C. 
   Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. 
  • D. 
   Sự phục hồi của CNTB sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga là thắng lợi đầu tiên của cuộc cách mạng vô sản trên thế giới đã cổ vǜ cho các nước Đông Nam Á đấu tranh, dẫn đến thành lập nhiều Đảng Cộng sản, thúc đẩy phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280900

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF