OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng nguyên nhân khiến Liên Xô trở thành chỗ dựa cho phong trào hòa bình và cách mạng thế giới?

  • A. 
   Liên Xô có nền kinh tế vững mạnh, khoa học kỹ thuật tiên tiến.
  • B. 
   Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 
  • C. 
   Liên Xô ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, 
  • D. 
   Liên Xô là nước duy nhất trên thế giới sở hữu vǜ khí hạt nhân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dùng phương pháp loại trừ:

  Liên Xô được coi là thành trì là chỗ dựa của phong trào hòa bình và cách mạng thế giới bởi những chính sách đối ngoại tích cực: ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, ủng hộ hòa bình. Cộng với vị thế kinh tế mạnh, khoa học kỹ thuật của Liên Xô đã tăng cường sức mạnh của XHCN. Tuy nhiên, Liên Xô không phải là nước duy nhất sở hữu vǜ khí hạt nhân.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280908

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON