OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc Mĩ đồng ý với Pháp thực hiện kế hoạch Rove (5/1949) là mở đầu cho

  • A. 
   chính sách xoay trục của Mĩ sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
  • B. 
   thời kì Mĩ triển khai chiến lược toàn cầu ở Đông Nam Á.
  • C. 
   thời kì Mĩ trực tiếp dính líu đến cuộc chiến tranh Đông Dương. 
  • D. 
   sự hình thành liên minh quân sự giữa hai cường quốc Pháp Mĩ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ngày 13-5-1949, với sự đồng ý của Mĩ, Chính phủ Pháp để ra kế hoạch Rơve. Với kế hoạch này, Mĩ từng bước can thiệp sâu và cũng là sự kiện mở đầu cho quá trình Mĩ  “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

  Chọn đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280926

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF