OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào sau đây là nguyên nhân làm cho Đảng ta thay đổi chủ trương từ hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp sang hòa hoãn với Pháp để đuổi Tưởng?

  • A. 
   Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946).
  • B. 
   Hiệp ước Hoa - Pháp (28/2/1946). 
  • C. 
   Hiệp định Sơ bộ Việt - Pháp (6/3/1946). 
  • D. 
   Quốc hội khóa I (2/3/1946) nhường cho Tưởng một số ghế trong Quốc hội. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sau khi Pháp và Trung Hoa Dân quốc kí với nhau Hiệp ước Hoa-Pháp (28/2/1946) đã đặt nước ta đứng trước hai sự lựa chọn: hoặc là cầm súng chiến đấu với thực dân Pháp hoặc hòa hoãn, nhân nhượng với Pháp để tránh tình trạng phải đối phó một lúc với nhiều kẻ thù. Chính vì thế, Đảng ta lựa chọn hòa với Pháp để đuổi Tưởng về nước bằng cách kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280923

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON