OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi phát xít Nhật xâm lược Đông Dương (1940), thực dân Pháp đã hành động gì?

  • A. 
   Phát lệnh tổng động viên chống phát xít Nhật.
  • B. 
   Bắt tay cấu kết với Nhật Bản để cùng thống trị nhân dân ta. 
  • C. 
   Phối hợp với quân Đồng minh chiến đấu chống Nhật. 
  • D. 
   Hợp tác với Đảng Cộng sản Đông Dương chống Nhật Bản xâm lược. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cuối tháng 9/1940, quân Nhật vượt biên giới Việt - Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng dân nước ta và trở thành tay sai cho Nhật

  => Nhân dân ta “một cổ hai tròng”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280918

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON