OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn dân tộc cơ bản nhất trong xã hội Trung Quốc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là mâu thuẫn giữa

  • A. 
   nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc xâm lược.
  • B. 
   quần chúng nhân dân với chính quyền Mãn Thanh. 
  • C. 
   giai cấp nông dân với tầng lớp địa chủ phong kiến. 
  • D. 
   giai cấp công nhân với giai cấp tư sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau cuộc Chiến tranh thuốc phiện, các nước đế quốc từng bước xâu xé Trung Quốc. Mâu thuẫn dân tộc cơ bản lớn nhất trong xã hội Trung Quốc là giữa nhân dân Trung Quốc với các nước đế quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280898

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON