OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Giơnevơ là văn bản pháp lí quốc tế ghi nhận

  • A. 
   quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương. 
  • B. 
   các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương. 
  • C. 
   quyền tổ chức tổng tuyển cử tự do. 
  • D. 
   quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SGK 12, Trang 155 Đây là Hiệp định đầu tiên về Đông Dương - vĕn bản pháp lí quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Đông Dương.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280921

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON