OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới?

  • A. 
   Đó là một yêu cầu cấp thiết từ trước NĂM 1986.
  • B. 
   Để khắc phục những sai lầm đưa đất nước vượt qua khủng hoảng.
  • C. 
   Đổi mới để xây dựng đất nước với cơ cấu ngành kinh tế đa dạng. 
  • D. 
   Đổi mới sẽ tạo điều kiện bắt đầu đi vào quá trình xây dựng CNXH. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch 5 NĂM (1976-1985) tuy đạt được một số thành tựu nhưng Việt Nam lại lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoảng kinh tế - xã hội. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khó khĕn và đẩy cách mạng XHCN tiến lên => Đảng ta phải tiến hành đổi mới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280934

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF