OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chính dẫn đến Chiến tranh lạnh đó là sự đối lập về

  • A. 
   mục tiêu và cách thức.      
  • B. 
   hình thức và biện pháp. 
  • C. 
   mục tiêu và chiến lược.    
  • D. 
   hình thức và chiến lược. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh lạnh giữa hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đại diện cho 2 phe TBCN và XHCN sau chiến tranh là sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai nước khác nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280911

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON