OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược?

  • A. 
   Kết quả của việc thu hút nguồn lực từ bên ngoài của các nước đang phát triển.
  • B. 
   Các nước tư bản tăng cường đầu tư vốn ra thị trường thế giới.
  • C. 
   Kết quả của việc tăng lên mạnh mẽ của lực lượng sản xuất. 
  • D. 
   Các cường quốc đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại ra đời gắn liền với nhu cầu và đòi hỏi của cuộc sống ngày càng cao. Khi đó lực lượng sản xuất (gồm: vốn, máy móc và nguồn lao động) cǜng tăng lên mạnh mẽ. Vì thế đòi hỏi cần có sự trao đổi thông tin, trình độ quản lí, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, khu vực trên thế giới. Đó chính là bản chất của toàn cầu hóa. Và nó là một xu thế khách quan, một thực tế không thể đảo ngược.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 280912

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON