ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?

  • A. 
   Dân chủ vô sản.       
  • B. 
   Dân chủ tư sản. 
  • C. 
   Dân chủ tiểu tư sản.       
  • D. 
   Dân chủ vô sản và tư sản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng dân chủ tư sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278809

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF