OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm khác giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945-1975 là gì? 

  • A. 
   Nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp.
  • B. 
   Đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật. 
  • C. 
   Sản xuất chế tạo nhiều vǜ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại. 
  • D. 
   Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các nước đế quốc sau chiến tranh thực hiện chính sách đối ngoại là bành trướng xâm lược (các nước Tây Âu quay trở lại xâm lược một số nước, Mĩ thành lập khối quân sự NATO ngĕn cản sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc thế giới) Liên quân sự NATO ngĕn cản sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278796

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON