OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị ở Việt Nam bằng cách 

  • A. 
   tách Việt Nam ra khỏi Lào và Cam-pu-chia.
  • B. 
   chia Việt Nam thành 2 miền: miền Bắc và miền Nam. 
  • C. 
   chia Việt Nam thành 3 xứ: Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì. 
  • D. 
   chia Việt Nam thành nhiều tầng lớp chính trị để dễ cai trị. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo chính sách “chia để trị thực dân Pháp chia Việt Nam thành: Bắc Ki, Trung Kì và Nam Kì với 3 chế độ chính trị khác nhau. Bắc Kì và Trung Ki là hai xứ bảo hộ vẫn còn giữ lại chính quyền phong kiến về hình thức, Nam Kì là đất thuộc địa hoàn toàn do Pháp nắm giữ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278791

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON