ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng “Ấp Bắc” của quân dân ta đã dấy lên phong trào nào trong cả nước? 

  • A. 
   Cao trào Đồng khởi. 
  • B. 
   Cao trào “lùng Mĩ mà đánh lùng ngụy mà diệt”. 
  • C. 
   Cao trào phá ấp chiến lược. 
  • D. 
   Cao trào “thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiến thắng “Ấp Bắc” của quân dân ta đã dấy lên phong trào“Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” trong cả nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278827

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF