ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau cơ bản giữa Cách mạng tư sản Anh và Cách mạng tư sản Pháp thời kì cận đại là gì?

  • A. 
   Nguyên nhân trực tiếp đều xoay quanh vấn đề tài chính. 
  • B. 
   Xã hội phân chia thành các đẳng cấp. 
  • C. 
   ĐỀu có sự xâm nhập kinh tế TBCN vào nông nghiệp. 
  • D. 
   ĐỀu do quý tộc mới lãnh đạo. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ Cách mạng tư sản Anh xoay quanh vấn đề tài chính, Sác-lơ 1 triệu tập Quốc hội nhằm tăng thuế. Cách mạng tư sản Pháp: trước sự khủng hoảng trầm trọng của nền tài chính buộc Lu-iXVI triệu tập Hội nghị ba đẳng cấp nhằm đề xuất vay tiền và ban hành thêm thuế.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278801

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF