OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội VII của Quốc tế Cộng sản (7/1935) đã xác định kẻ thù và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng thế giới là 

  • A. 
   chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ hòa bình thế giới. 
  • B. 
   chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc. 
  • C. 
   chống chủ nghĩa đế quốc, phát xít và phong kiến tay sai. 
  • D. 
   chống chủ nghĩa phát xít, giành ruộng đất cho nông dân. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đại hội đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng: xác định kẻ thù là chủ nghĩa phát xít; nhiệm vụ trước mặt chồng phát xít, mục tiêu đấu tranh là giành dân chủ, bảo vệ hòa bình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278817

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON