OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (9/1960) xác định cách mạng miền Bắc 

  • A. 
   có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng đất nước.
  • B. 
   có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước. 
  • C. 
   có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. 
  • D. 
   có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng (9/1960) đã xác định nhiệm vụ cách mạng từng miền và nhiệm vụ chung của cả nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 278829

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON